Waarmee kunnen we u helpen?

Executele

In een testament kan een persoon als executeur benoemd zijn. Na aanvaarding van deze taak is de executeur bevoegd de nalatenschap te beheren (betalen van de begrafeniskosten, opzeggen van de abonnementen, innen van banktegoeden) en de schulden van de nalatenschap te voldoen. De executeur kan ook de legaten voldoen.

Benoeming executeur

De benoeming van een executeur maakt de erfgenamen beschikkingsonbevoegd. De erfgenamen kunnen zonder de medewerking van de executeur niet over goederen van de nalatenschap beschikken. De executeur moet verder met bekwame spoed een boedelbeschrijving maken. Op grond van de wet heeft de executeur recht op een beloning van 1 % van de waarde van het vermogen dat op de sterfdag aanwezig is. In het testament kunnen over die beloning andere bepalingen zijn opgenomen.

Beëindiging taak executeur

Zijn taak eindigt als de werkzaamheden zijn voltooid. Daarvan is sprake als de schulden en de lasten van de nalatenschap zijn voldaan. Om misverstanden te voorkomen doet de executeur er goed aan om het einde van zijn taak schriftelijk (en notarieel) vast te leggen. Bij het einde van het beheer moet de executeur rekening en verantwoording afleggen. De nalatenschap is vervolgens klaar om te worden verdeeld. Deze verdeling hoort niet bij de taak van de executeur.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met een van onze erfrechtadvocaten.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten