Waarmee kunnen we u helpen?

Fosfaatrechten

Per 1 januari 2018 treedt een wijziging van de Meststoffenwet in werking. Alle melkveebedrijven worden vanaf dat moment geconfronteerd met een stelsel van zogenaamde fosfaatrechten.

Al in 2017 heeft de voorloper van dit stelsel – de Fosfaatreductieregeling 2017 – tot veel juridische geschilpunten geleid.

Het team Agrarische en Grondzaken is nauw betrokken geweest bij de eerste gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp.

De gespecialiseerde kennis en ervaring delen wij graag met betrokken melkveehouders, accountants en adviseurs, makelaars, rentmeesters en overige betrokken partijen.

 

Let op de bezwaartermijn!

Per 1 januari 2018 is het fosfaastrechtenstelsel voor melkvee ingevoerd. Deze wijziging van de Meststoffenwet is bepalend voor het aantal te houden stuks melkvee in de komende jaren. De peildatum is 2 juli 2015. Op dit moment ontvangt iedere melkveehouder of jongveeopfokker een beschikking van RVO. In dit officiële besluit wordt de omvang van het fosfaatrecht vastgesteld. Tegen het besluit kan bezwaar worden ingediend. Bezwaar kan worden gemaakt indien het fosfaatrecht onjuist is vastgesteld of er andere redenen zijn tegen de vaststelling van de hoogte van het fosfaatrecht bezwaar te maken.

Let op, er loopt een bezwaartermijn waarbinnen bezwaar gemaakt moet worden inzake de toekenning van fosfaatrechten (die termijn is niet voor iedereen hetzelfde omdat de beschikkingen op verschillende dagen worden verzonden). Deze termijn van zes weken is fataal. De later ingediende bezwaren worden niet meer in behandeling genomen. Het is dus belangrijk om tijdig een bezwaarschrift in te dienen indien er problemen zijn. Een en ander staat los van het fosfaatreductieplan 2017. Er is daarnaast een zeer beperkte knelgevallenvoorziening waarop door betrokkenen voor 1 april 2018 een aanspraak moet worden gemaakt.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten