Waarmee kunnen we u helpen?

Klachtenprocedure WSNP

Afhankelijk van uw klacht inzake WSNP kunt u bij een klachtenprocedure kiezen voor:

  1. Interne klachtenprocedure WSNP
  2. Externe klachtenprocedure WSNP

Interne klachtenprocedure WSNP

Indien u een klacht heeft met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder of de wijze waarop uw schuldsanering inhoudelijk wordt behandeld, dan kunt u uw klacht bij ons kantoor kenbaar maken. Uw klacht zal worden doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van Benthem Gratama Advocaten Zwolle, mr. A.J. van der Kolk. De heer Van der Kolk stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de ontvangen klacht. Degene over wie is geklaagd zal samen met u tot een oplossing proberen te komen, al dan niet na tussenkomst van de heer Van der Kolk. U ontvangt binnen twee weken nadat de klacht door ons kantoor is ontvangen een schriftelijke reactie op uw klacht.

Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze schriftelijk en gemotiveerd is ingediend. Een klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • uw naam en adres;
  • een dagtekening (voorzien van een datum);
  • de naam van de persoon tegen wie de klacht gericht is;
  • een omschrijving van het handelen of het gedrag waartegen de klacht is gericht, alsmede het eventuele tijdstip van het handelen of het gedrag.

Houdt u er rekening mee dat in WSNP-aangelegenheden moet worden gehandeld volgens de wet en dat hier niet van afgeweken kan worden.

U kunt uw klacht richten aan:

Benthem Gratama Advocaten
T.a.v. de heer mr. A.J. van der Kolk
Postbus 1036
8001 BA Zwolle

U kunt eventueel ook een e-mailbericht sturen naar: ajvanderkolk@benthemgratama.nl.

 

Externe klachtenprocedure WSNP

Indien u van mening bent dat de interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u inhoudelijke klachten over de WSNP indienen bij de rechter-commissaris van de rechtbank, die uw schuldsanering in behandeling heeft. Belangrijk hierbij is dat u het insolventiekenmerk vermeldt.

Rechtbank Noord-Nederland
Locatie Almelo
T.a.v. Team Toezicht Schuldsaneringen
Postbus 310
7600 AH Almelo

Klachten met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder WSNP kunt u indienen d.m.v. een ‘Klachtenformulier WSNP’ (download-link naar dit formulier volgt!)  bij:

Bureau WSNP
Postbus 2349
5205 CH ‘s-Hertogenbosch

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten