Waarmee kunnen we u helpen?

-

De AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023

Bij relatief kleine bouwprojecten waarbij geen directievoerder wordt aangesteld, wordt vaak gecontracteerd op basis van de Algemene Voorwaarden van Aanneming van Werk (AVA) van Bouwend Nederland. In plaats van één AVA (2013, herzien in 2014) zijn er sinds medio 2023 twee nieuwe AVA’s: de AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023.

Waarom twee nieuwe AVA’s?

Omdat de laatste versie van de AVA (2013, herzien in 2014) al bijna tien jaar oud was en vanwege inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontstond er behoefte aan actualisatie. Mede gelet op rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dienen algemene voorwaarden voor consumenten bovendien in een begrijpelijke taal te worden geschreven. Reden om een consumentenversie van de AVA in het leven te roepen, de AVA Consumenten 2023, waarin juridisch taalgebruik zoveel mogelijk is vermeden en die vanzelfsprekend bedoeld is om te gebruiken wanneer gecontracteerd wordt met een consument-opdrachtgever. Voor contractering met een zakelijke opdrachtgever is er de AVA Zakelijk 2023 die grote gelijkenis vertoont met de AVA 2013, herzien in 2014. De veranderingen door inwerkingtreding van de Wkb maakten het verder wenselijk om twee versies te hebben, omdat enkele veranderingen alleen gelden bij consument-opdrachtgevers en afwijking van enkele andere veranderingen ten nadele van de opdrachtgever alleen mogelijk is bij zakelijke opdrachtgevers.

Praktische tip:

Contracteer op basis van de AVA Consumenten 2023 of de AVA Zakelijk 2023 en niet langer op basis van de AVA 2013, herzien in 2014. Immers, de nieuwe AVA’s zijn up to date. De veranderingen die het gevolg zijn van inwerkingtreding van de Wkb zijn daarin verwerkt. Daarnaast is bij de consumentenversie rekening gehouden met recente rechtspraak die ziet op bescherming van de rechten van de consument.

Een aantal belangrijke veranderingen

Aansprakelijkheidsbeperkingen

  • In de AVA Consumenten 2023 is niet langer een aansprakelijkheidsbeperking voor ontwerpaansprakelijkheid opgenomen.

Praktische tip:
U kunt (desondanks) de ontwerpaansprakelijkheid wel in de (aannemings)overeenkomst zelf beperken. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op met de advocaten van Benthem Gratama.

  • De aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals omzet- en/of winstderving) is in de AVA Zakelijk 2023 beperkt tot 10% van de aanneemsom of, indien hoger, tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
  • In zowel de AVA Consumenten 2023 als de AVA Zakelijk 2023 is de gefixeerde schadevergoeding bij te late oplevering verhoogd naar € 50,- per werkdag. De maximale schadevergoeding is evenwel beperkt tot 10% van de aanneemsom.

Veranderingen die verband houden met inwerkingtreding van de Wkb

  • Uitgangspunt in zowel de AVA Consumenten 2023 als de AVA Zakelijk 2023 is dat de opdrachtgever de kwaliteitsborger inschakelt als dat vereist is.
  • Volgens zowel de AVA Consumenten 2023 als de AVA Zakelijk 2023 is de opdrachtgever in principe verantwoordelijk voor het maken, behouden en tijdig aanleveren van het dossier met juiste inhoud bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente).

Stelposten

  • In de AVA Consumenten 2023 wordt uitgegaan van netto stelposten (waarin is inbegrepen de aannemersvergoeding van 10%).
  • In de AVA Zakelijk 2023 wordt een onderscheid gemaakt tussen netto en bruto stelposten (waarin niet is inbegrepen de aannemersvergoeding van 10%).

Procederen bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (RvA)

  • Als u de consument-opdrachtgever informeert over uw voornemen om bij de RvA te procederen en de gelegenheid biedt om binnen een maand voor de ‘gewone’ (overheids)rechter te kiezen, moet u de consument-opdrachtgever een overzicht sturen van de belangrijkste verschillen tussen beide procedures.

Praktische tip:
Afwijking van een aantal veranderingen door inwerkingtreding van de Wkb is mogelijk. Dit ten gunste van u als aannemer. U doet er verstandig aan om u goed te laten adviseren. Neem gerust vrijblijvend contact op met de advocaten van Benthem Gratama.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog of anderszins vragen? Neem dan contact op met onze sectie Bouw & Vastgoed.

Marc Vinkauteur:
Marc Vink
mvink@benthemgratama.nl
+31 (0)6 205 743 39

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten