Waarmee kunnen we u helpen?

-

MOB niet-ontvankelijk bij handhavingsverzoek tegen melkveestal

MOB niet-ontvankelijk bij handhavingsverzoek tegen melkveestal

Op 29 september 2022 heeft de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, sector Bestuursrecht, uitspraak gedaan naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Vereniging Leefmilieu en de Coöperatie Mobilisatie for the Environment U.A. (ook wel MOB genaamd).

Er was door de verzoekers aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel gevraagd handhavend op te treden tegen een melkveehouder omdat deze een stal aan het bouwen zou zijn vooruitlopend op een aangevraagde natuurvergunning. Verzoekers vroegen Gedeputeerde Staten om de bouw onmiddellijk stil te leggen.

Uit de uitspraak blijkt dat het geschil tussen de melkveehouder en MOB al langere tijd speelt. Op 29 september 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:275) heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat een eerder gegrond te verklaren beroep tegen een verleende vergunning niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Dit leidt ertoe dat een eerdere vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet onherroepelijk is geworden.

De Rechtbank gaat in deze uitspraak in op de vraag of er nu sprake is van procesbelang bij de MOB bij dit verzoek gelet op de eerder genoemde uitspraak. Volgens de Rechtbank gaat het er daarbij om of het doel dat de belanghebbende voor ogen had, kon worden bereikt en voor de belanghebbende van feitelijke betekenis is. Van procesbelang kan ook sprake zijn indien de betrokkene stelt schade te hebben geleden. Daartoe is wel vereist dat wel aannemelijk wordt gemaakt dat de schade daadwerkelijk een gevolg is van de bestuurlijke besluitvorming.

In onderhavige zaak concludeert de Rechtbank dat het handhavingsverzoek betrekking heeft op het onmiddellijk stilleggen van de bouw door de vergunninghouder vooruitlopend op een nieuwe aanvraag voor de te bouwen stal. Omdat deze tweede vergunning is ingetrokken en het handhavingsverzoek niet zag op de eerder verleende natuurvergunning concludeert de Rechtbank dat aan het beroep van eisers geen procesbelang toekomt. Het beroep van eisers is volgens de rechtbank daarom niet-ontvankelijk.

De Provincie Friesland heeft derhalve terecht besloten niet handhavend op te treden. Voor de melkveehouder is het te hopen dat hiermee een einde aan een langlopende procedure komt.

Jan Teun FullerJan Teun Fuller
jtfuller@benthemgratama.nl
+31 (0)6 510 062 23

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten