Waarmee kunnen we u helpen?

-

Wetsvoorstel beoogt de positie van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren

Wetsvoorstel beoogt de positie van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren

Als een rechtspersoon geen baten heeft op het tijdstip van ontbinding, valt het tijdstip van ontbinding samen met de beëindiging van de rechtspersoon. Dat is ook zo als de rechtspersoon schulden heeft. Een ontbinding zonder baten wordt ook wel een turboliquidatie genoemd. De in acht te nemen formaliteiten bij een turboliquidatie zijn vooralsnog beperkt. Zo is het bestuur niet gehouden enige vorm van (financiële) verantwoording af te leggen. Het ontbreken daarvan bemoeilijkt schuldeisers bij het overwegen en ondernemen van (juridische) stappen. Het wetsvoorstel “Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie” beoogt de positie van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren. De wijze waarop het wetsvoorstel de positie van de schuldeisers wil verbeteren, bespreek ik in deze bijdrage.

Verantwoordings- en bekendmakingsplicht bestuur
Allereerst bevat het wetsvoorstel de zogenaamde verantwoordings- en bekendmakingsplicht. Op grond van de verantwoordingsplicht is het bestuur gehouden om binnen 14 dagen na de ontbinding een aantal stukken openbaar te maken door deze te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De stukken die het bestuur moet deponeren zijn stukken waarin het bestuur financiële verantwoording aflegt over de ontbinding van de rechtspersoon en de eventuele voorafgaande feitelijke vereffening. Het bestuur dient daarbij ook de oorzaak van het ontbreken van baten te beschrijven. Om ervoor te zorgen dat de schuldeisers tijdig kennis kunnen nemen van de ontbinding en van de deponeringen, dient het bestuur de schuldeisers hierover onverwijld te informeren.

Inzagerecht
Als er aanleiding is om te veronderstellen dat de verantwoordingsverplichting niet (volledig) is nageleefd, kunnen schuldeisers met machtiging van de kantonrechter inzage krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon. De gedachte hiervan is dat de schuldeisers met behulp van de informatie waarover zij dan kunnen beschikken, alsnog kunnen beoordelen of en zo ja welke procedure tot herstel zij zouden willen starten. Bovendien worden zij beter in staat gesteld om in een eventuele procedure aan de op hen rustende bewijslast te voldoen.

Bestuursverbod
Het wetsvoorstel maakt het ten slotte mogelijk om een civielrechtelijk bestuursverbod aan de bestuurder op te leggen. Alleen het OM kan daarom verzoeken. Individuele schuldeisers hebben deze mogelijkheid dus niet. Door oplegging van een bestuursverbod wordt voorkomen dat een bestuurder verdere schade aanricht.

Conclusie
Indien het wetsvoorstel tot wet zal worden verheven, zal de positie van schuldeisers bij turboliquidatie aanzienlijk worden verbeterd. De behandeling van het wetsvoorstel is echter nog in volle gang. De verschillende fracties van de Tweede Kamer hebben tot 6 oktober 2022 de tijd om eventuele vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel schriftelijk kenbaar te maken. Het is vervolgens aan de Minister voor Rechtsbescherming daarop te schriftelijk reageren. De Minister voor Rechtsbescherming kan het wetsvoorstel nog wijzigen voordat de plenaire behandeling plaatsvindt.

Meer weten?
Heeft u vragen over het wetsvoorstel of over turboliquidatie? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten