Waarmee kunnen we u helpen?

-

Ondernemers bereid je voor: een vertrouwenspersoon wordt verplicht

Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met een melding over ongewenst gedrag c.q. ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Door de recente ontwikkelingen bij onder andere The Voice of Holland en Ajax is het onderwerp veiligheid op de werkvloer in een hoog tempo meer ter sprake gekomen. Ook in de politiek. Er is een versneld wetsvoorstel waardoor dergelijke misstanden op de werkvloer moeten worden voorkomen. Over niet al te lange tijd wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon namelijk verplicht.

Niet alleen ongewenste seksuele intimiteiten, maar ook fraude, pesten op het werk, discriminatie of geweld kunnen worden besproken met een vertrouwenspersoon.

Wat houdt het wetsvoorstel vertrouwenspersonen in?

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in december 2020 advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van (oud)Tweede Kamerlid Renkema. Renkema wil dat de Arbowet wijzigt in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. Het wetsvoorstel is nu overgenomen door Tweede Kamerlid Maatoug. Op 26 januari 2022 is het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Met het wetsvoorstel wil Renkema dat iedere werknemer toegang tot een vertrouwenspersoon heeft. Dit hoort bij het beleid over psychosociale arbeidsbelasting. Om die reden verplicht het wetsvoorstel werkgevers in de Arbowet om een vertrouwenspersoon aan te stellen, ongeacht de bedrijfsomvang. Daarnaast wil de initiatiefnemer de rechtspositie van de vertrouwenspersoon in organisaties versterken. Het voorstel moet eraan bijdragen ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te creëren voor alle werknemers.

Wat moet je doen?

Als de Arbeidsomstandighedenwet wordt gewijzigd, is het instellen van een vertrouwenspersoon dus verplicht. Als ondernemer kan je dan kiezen voor een interne of een externe vertrouwenspersoon.
Een interne vertrouwenspersoon is het meest makkelijk, maar kan ook het eenvoudigst voor problemen zorgen als de onafhankelijkheid in het gedrang komt. Bovendien moet de interne vertrouwenspersoon een aantal cursussen en certificaten behalen. Niet iedereen is dus ‘zomaar’ geschikt als vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon kan daarentegen kostbaar zijn. Maak dus een goede en weloverwogen keuze bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Bovendien moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmen met de keuze van de vertrouwenspersoon en diens positionering binnen de organisatie.

Krijg je als werkgever vervolgens te maken met een melding over ongewenst gedrag, dan dient het onderzoek hiernaar door de werkgever uiterst zorgvuldig te gebeuren. De werkgever moet daarbij kijken naar de privacy van alle betrokkenen, waaronder de werknemer. Daarnaast is van belang dat de werknemer een (reële) mogelijkheid wordt geboden om zijn/haar kant van het verhaal toe te lichten.

Meer weten?

Wilt u advies over het aanstellen van een vertrouwenspersoon? Of wilt u advies over de aanpak van een melding ongewenste omgangsvormen binnen uw onderneming? Neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij helpen u graag echt verder.

Kim Dijksauteur:
Kim Dijks-Bouwknegt
kdijks@benthemgratama.nl
+31 (0)6 220 741 40

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten