Waarmee kunnen we u helpen?

-

Een echtscheiding met internationale aspecten

Een echtscheiding met internationale aspecten komt geregeld voor. Heeft een van de echtgenoten een buitenlandse nationaliteit? Zijn echtgenoten in het buitenland getrouwd en hebben ze daar gewoond? Wonen echtgenoten in hetzelfde land op het moment dat de scheiding aangevraagd wordt? Moeten afspraken worden gemaakt over de verdeling van een huis in het buitenland?

Internationale echtscheidingssituaties

Indien in een echtscheidingssituatie sprake is van een internationaal aspect, kan dat van invloed zijn op de manier waarop een echtscheiding moet worden afgewikkeld. Dan gaat het niet alleen om de echtscheiding zelf, maar ook om daarmee samenhangende onderwerpen, zoals partner- en kinderalimentatie, de afwikkeling van het huwelijksvermogen en de verdeling van de zorg voor kinderen. In internationale echtscheidingssituaties zal moeten worden nagegaan of de Nederlandse rechter bevoegd is om over een specifiek onderwerp een beslissing te geven. Ook moet worden bezien of op dat betreffende onderwerp het Nederlandse recht van toepassing is. En wat is eigenlijk de kracht van een in het buitenland gegeven beslissing? Internationale verdragen en verordeningen geven daarvoor regels.

Buitenlands recht op toepassing?

In verschillende situaties kan toepassing van een ander recht aan de orde zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat buitenlands recht van toepassing is op de partneralimentatie, in geval de onderhoudsgerechtigde in het buitenland woont. Ook kan een ander rechtstelsel de afwikkeling van het huwelijksvermogen beheersen, als echtgenoten na hun huwelijk in het buitenland hebben gewoond. En hoe moet de verdeling van een in het buitenland gelegen woning worden geregeld? Als buitenlands recht toepasselijk is, kan het van belang zijn om samen te werken met een advocaat in het betreffende land, om zo de Nederlandse rechter over het betreffende wettelijk stelsel te kunnen informeren. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat echtgenoten samen een keuze maken voor de bevoegdheid van de rechter en het toe te passen recht. Daarvoor dienen echtgenoten samen te werken.

Scheiden en cultuurverschillen

Niet alleen kan een scheiding met internationale aspecten leiden tot vragen over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en het door deze rechter toe te passen recht. Indien personen van verschillende nationaliteiten scheiden, kan het belangrijk zijn om rekening te houden met culturele verschillen. Is het naar Nederlandse maatschappelijke normen onbeleefd om te laat op een afspraak te komen, zo kan het in een andere cultuur juist onbeleefd zijn om een voorbijganger op weg naar die afspraak, niet uitgebreid te woord te staan. Dat diegene daardoor te laat op een afspraak komt, is dan van ondergeschikt belang. Wellicht zijn religieuze verschillen tussen echtgenoten aan de orde, die bijvoorbeeld leiden tot een andere opvoedstijl of uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de financiƫle afwikkeling. In kleine en in grote zin kunnen culturele verschillen tussen partners leiden tot uiteenlopende gewoontes, godsdienst, normen en waarden. In het kader van internationale echtscheidingen is het belangrijk om daarbij stil te staan, zodat wederzijds begrip kan worden gecreƫerd.

Advocaat of mediator in internationale scheidingssituaties

Een echtscheiding met internationale aspecten kan in meerdere opzichten complex zijn. De juiste begeleiding door een kundige familierechtadvocaat of mediator en constructief overleg, draagt bij aan het bereiken van een passende oplossing met respect voor culturele verschillen. Wanneer culturele verschillen aan de orde zijn bij het eindigen van een relatie of huwelijk, is mediation een goede manier om samen tot afspraken te komen.

Voor meer informatie over internationale echtscheidingen kunt u terecht bij Kirsty Selcraig en Mijke Baeten. Zij kunnen u als advocaat of mediator bijstaan.

Mijke Baetenauteur:
Mijke Baeten
038 4280077
mbaeten@benthemgratama.nl

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten