Waarmee kunnen we u helpen?

-

Schadevergoeding na onderhandse aanbesteding?

Schadevergoeding na onderhandse aanbesteding strooizout

Al eerder berichtten wij over de mogelijkheden van het vorderen van schadevergoeding na een aanbesteding. Een recht op schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan als de opdracht ten onrechte niet is gegund aan de winnaar van de aanbesteding. De winnaar die ten onrechte is gepasseerd kan schadevergoeding vorderen in de vorm van winstderving. De Rechtbank Noord Nederland bevestigde recent weer dat schadevergoeding mogelijk is na een aanbesteding (ECLI:NL:RBNNE:2014:5503).

Waar ging het bij deze zaak om?

Offerte-aanvraag door de gemeente voor de levering van strooizout

De gemeente Oldambt had aan drie leveranciers verzocht om een offerte uit te brengen voor de levering van strooizout. Alle drie de leveranciers brachten een offerte uit, waaronder Eurosalt en Beneluxsalt.

Laagste prijs bleek niet enige criterium bij gunning

Eurosalt ging er (terecht) vanuit dat de gemeente zou gunnen op laagste prijs. Achteraf blijkt echter dat de gemeente ook andere criteria heeft laten meewegen bij de gunning. De gemeente heeft op grond van die andere criteria de opdracht aan Beneluxsalt gegund.

Kort geding

Eurosalt maakt vervolgens een kort geding aanhangig. Het kort geding is interessant omdat de rechter allereerst vaststelt dat op een dergelijke offerte-aanvraag van een gemeente de Aanbestedingswet, alsmede de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en/of de beginselen van precontractuele goede trouw van toepassing zijn. De rechtbank is van mening dat de gemeente bij deze aanbesteding de wet en de beginselen heeft geschonden. De gemeente heeft immers niet vooraf duidelijk vermeld op grond van welke criteria zij de opdracht zou gunnen.

De rechtbank rekent de gemeente voorts zwaar aan dat er een effectieve rechtsbescherming heeft ontbroken. De gemeente had aan inschrijvers een redelijke gelegenheid moeten bieden om bezwaar te maken tegen de aanstaande gunning. Nu staat de rechtbank voor een voldongen feit omdat de opdracht al is gegund aan Beneluxsalt.

De opdracht is al gegund

De rechtbank overweegt hoe zij dit probleem moet oplossen. De rechtbank acht ontbinding van de overeenkomst tussen de gemeente en Beneluxsalt ongepast. Beneluxsalt heeft immers niet onrechtmatig gehandeld. Bij ontbinding van de overeenkomst zal Beneluxsalt bovendien een schadeclaim indienen bij de gemeente.

De rechtbank acht het ook geen goede oplossing als zij de gemeente zou verplichten om zowel van Beneluxsalt als van Eurosalt het strooizout af te nemen.

De rechtbank besluit dan met het voorlopige oordeel dat Eurosalt schadeloos moet worden gesteld. De rechtbank is van mening dat maatschappelijk gezien dit de beste oplossing zou zijn. Die schadeloosstelling zou moeten bestaan uit vergoeding van de gederfde winst. De rechtbank kan zich daar in het kort geding niet over uitspreken, mede omdat Eurosalt geen schade had gevorderd.

Recht op schadevergoeding?

Overheden zullen bij het vragen van offertes bij meerdere marktpartijen rekening moeten houden met de Aanbestedingswet en tevens een effectieve rechtsbescherming moeten bieden aan inschrijvers.

Partijen kunnen in een bodemprocedure verder procederen over de schadevergoeding. Alhoewel de rechtbank dus in kort geding erkent dat er mogelijk recht bestaat op schadevergoeding, acht ik het laatste woord daarover nog niet gezegd. Eurosalt zal immers in een bodemprocedure haar schade goed moeten onderbouwen en aantonen dat zij rechthebbende is op de opdracht, danwel een kans op gunning heeft gemist.

Procederen kan zinvol zijn

Als een opdracht ten onrechte niet is gegund of de aanbesteding wordt bijvoorbeeld ingetrokken, dan zijn er mogelijkheden om schadevergoeding te verkrijgen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over andere onderwerpen binnen het aanbestedingsrecht?

Neem dan contact op met één van onze specialisten op het gebied van aanbestedingsrecht.

 

Auteur: Heleen s’Jacob
E: hnsjacob@benthemgratama.nl
T: (038) 4280071

Fotografie: Theo Smits

 

Gerelateerd:

Schadevergoeding na aanbesteding?

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten