Waarmee kunnen we u helpen?

-

Per 13 juni 2014 strengere regels voor webwinkels

Een langere bedenktijd voor de consument en een bestelknop met de tekst ‘bestelling met betalingsverplichting, dit zijn slechts enkele wijzigingen voor webwinkels die vanaf vandaag gelden. Voldoet uw webwinkel al aan de nieuwe regels? In januari heeft u de wijzigingen al kunnen lezen in het artikel Nieuwe regels voor webshophouders. Nu deze regels per vandaag van kracht zijn, is het goed om hier nog even bij stil te staan.

Met de intrede van de nieuwe wetgeving komen de bestaande regels voor overeenkomsten op afstand in het Burgerlijk Wetboek en voor financiële diensten in de Wet op financieel toezicht (Wft) te vervallen. De belangrijkste wijzigingen voor overeenkomsten gesloten op afstand (via internet) zijn:

Bestelling met betalingsverplichting

Het online bestelproces moet zo worden ingericht dat een consument een aanbod pas kan aanvaarden nadat hem is duidelijk gemaakt wat de bestelling qua kosten inhoudt en dat de bestelling dus een betalingsverplichting inhoudt. Aan deze verplichting is voldaan als bijvoorbeeld een knop wordt geplaatst met de tekst ‘bestelling met betalingsverplichting’.

Recht op ontbinding

Als een recht op ontbinding van de overeenkomst bestaat, moet aan de consument het modelformulier voor herroeping (zoals opgenomen in de Richtlijn) worden verstrekt.

Informatieplicht

De precontractuele informatieplichten zijn substantieel uitgebreid, bijvoorbeeld ten aanzien van het recht op ontbinding (het herroepingsrecht) voor de consument en de kosten voor levering en terugzending van zaken.

Ontbinding online overeenkomsten

De termijn waarbinnen online overeenkomsten mogen worden ontbonden, wordt 14 dagen (was 7 dagen). Als de consument niet – of niet op de juiste wijze – over het herroepingsrecht is geïnformeerd, wordt deze termijn verlengd tot 1 jaar (was 3 maanden).

Actieve koop

Er is uitdrukkelijke instemming nodig om consumenten te laten betalen voor aanvullende diensten. Een voor-aangevinkt hokje wordt echter niet beschouwd als uitdrukkelijke instemming. De consument moet dus zelf actief de koop sluiten door bepaalde vakjes aan te vinken.

Vergoeding betaalmiddel

Als de handelaar de consument een vergoeding in rekening brengt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel (Ideal, creditcard), mag deze niet hoger zijn dan de kosten van het gebruik daarvan voor de handelaar.

Basistarief voor extra kosten

Als een handelaar telefonisch contact heeft met de consument over de te sluiten overeenkomst, mag hij daarvoor slechts een vergoeding vragen die niet meer bedraagt dan het basistarief.

Leveringstermijn

Er wordt een uniforme regeling ingevoerd voor de leveringstermijn (in beginsel maximaal 30 dagen), het moment van risico-overgang naar de consument (vanaf het moment van ontvangst) en de remedies bij ontijdige levering.

Online verkoop en levering

Er is een specifiek regime voor de online verkoop en levering (via downloading en streaming) van digitale inhoud (zoals games en software) en voor de online verkoop en levering van gas, water en elektriciteit.

Online veilingen

Overeenkomsten tussen handelaren en consumenten die worden gesloten op online veilingen (zoals marktplaats, eBay en vakantieveilingen.nl) vallen nu ook onder het regime voor overeenkomsten op afstand.

Overeenkomst op afstand

In het bovenstaande  is alleen ingegaan op de belangrijkste wijzigingen voor overeenkomsten die via internet worden gesloten. De Richtlijn is echter van toepassing op alle overeenkomsten tussen consumenten en handelaren, ongeacht of die op afstand (via internet of telefoon), in een verkoopruimte (in een winkel) of buiten de verkoopruimte (via verkoop aan de deur, colportage) tot stand zijn gekomen.

Overeenkomsten als een  reisovereenkomst, de timeshareovereenkomst en verder overeenkomsten voor sociale dienstverlening, gezondheidszorg, gok- en speldiensten en onroerende zaken zijn uitgesloten van het toepassingsbereik van deze regelgeving

Wat als webwinkel  afwijkt van de nieuwe regels?

De nieuwe regels zijn van dwingend recht. Dit betekent dat als toch van de regels wordt afgeweken, de consument de overeenkomst onder meer geheel of gedeeltelijk kan vernietigen. De Autoriteit Consument en Markt kan bij overtreding van de nieuwe regels een boete van maximaal € 450.000,- opleggen.  Zij is belast met het Bert van der Kolkbestuursrechtelijk toezicht.

Wilt u weten of uw webwinkel voldoet aan de nieuwe regelgeving of heeft u een andere vraag over dit onderwerp? Wij helpen u graag verder.

 

Auteur: Bert van der Kolk

E: ajvanderkolk@benthemgratama.nl

T: (038) 4280089

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten