Waarmee kunnen we u helpen?

WSNP

De Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (verder: WSNP) is eind 1998 in werking getreden. De WSNP is een aanvulling op de Faillissementswet (verder: Fw.) en biedt burgers met financiële problemen de mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te hebben en heeft anderzijds als doel de belangen van de gezamenlijke schuldeisers (verder: crediteuren) te waarborgen.

Onze specialisten

 

De wet is niet bedoeld als straf, al lijkt dit wellicht zo. Dit komt omdat de bewindvoerder door de rechter wordt aangesteld om er op toe te zien dat de saniet (de persoon die in de schuldsaneringsregeling wordt opgenomen) zijn afspraken nakomt en om de post van de saniet door te nemen voordat deze bij de saniet zelf terechtkomt. Om de crediteuren op de hoogte te stellen komt de naam van de saniet zelfs in de Staatscourant en op internet. Ook komt de naam van de saniet in het register van uitgesproken schuldsaneringsregelingen op www.wsnp.rvr.org of op insolventies.rechtspraak.nl. Wanneer een crediteur hierom verzoekt komt de naam van de saniet in het register van het Bureau Krediet Registratie te staan.

De bewindvoerder probeert het meest haalbare te ontvangen van de saniet om uiteindelijk zoveel mogelijk te kunnen uitdelen aan de crediteuren.

Procedure

De Rechtbank

Ondernemers of burgers die worstelen met een hopeloze schuldenlast, moeten eerst proberen zelf een ‘minnelijke regeling’ met de crediteuren te treffen. De Gemeentelijke Kredietbank kan daarbij hulp bieden. Pas als dat niet lukt, kan er bij de Rechtbank een beroep worden gedaan op de WSNP. Een natuurlijk persoon kan de Rechtbank verzoeken om een schuldsaneringsregeling:

  • als hij voorziet dat hij niet kan doorgaan met de betaling van zijn schulden;
  • als hij is opgehouden met betalen (dus bijna failliet is).

Verzoekschrift
Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank. De woonplaats van de schuldenaar bepaalt welke Rechtbank bevoegd is. De schuldenaar hoeft geen griffierechten te betalen. Het verzoekschrift kan worden ingediend zonder hulp van een advocaat.

De levenspartner van de schuldenaar moet toestemming geven voor het indienen van een verzoek tot schuldsanering. Deze toestemming is niet nodig als er tussen de levenspartners geen enkele gemeenschap van goederen bestaat.

Het verzoekschrift moet een compleet beeld geven van de financiële situatie (bezittingen, schulden, inkomsten, vaste lasten, etc.). Ook moet de schuldenaar een verklaring overleggen, bijvoorbeeld van een kredietbank, waarin wordt aangegeven waarom een buitengerechtelijke sanering niet mogelijk is en wat de aflossingscapaciteit is.

Uitspraak
De Rechtbank doet na ontvangst van het verzoekschrift zo snel mogelijk uitspraak.
De aanvraag wordt afgewezen als:

  • de verstrekte informatie onvolledig is;
  • de schuldenaar toch in staat is om zijn schulden te betalen (ook al is het met moeite);
  • er goede redenen zijn om te verwachten dat de schuldenaar zal proberen zijn schuldeisers te benadelen of op een andere manier zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • er al een schuldsanering loopt.

De aanvraag kan worden afgewezen als de schuldenaar in de afgelopen tien jaar in staat van faillissement is geweest of al eerder betrokken is geweest bij een schuldsaneringsregeling.

De WSNP is alleen mogelijk voor natuurlijke personen. Deze personen kunnen een onderneming hebben in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (C.V.). De schulden van de onderneming worden dan opgenomen in de regeling.

 

Interne klachtenprocedure WSNP

Indien u een klacht heeft met betrekking tot een bewindvoerder of de wijze waarop uw schuldsanering wordt behandeld, dan kun u uw klacht bij ons kantoor kenbaar maken.

Meer informatie

 

Externe klachtenprocedure WSNP

Indien u van mening bent dat de interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u inhoudelijke klachten over de WSNP indienen bij de rechter-commissaris van de rechtbank, die uw schuldsanering in behandeling heeft.

Meer informatie

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten