Waarmee kunnen we u helpen?

Uitkeringen door de curator

Ik heb een bevestiging van de curator ontvangen dat mijn vordering is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers. Hoe gaat het nu verder?

Als op een gegeven moment blijkt dat in het faillissement waarin u schuldeiser bent een uitkering kan worden gedaan aan de schuldeisers, zal een verificatievergadering worden gehouden bij de rechtbank. Tijdens die vergadering zullen alle ingediende vorderingen worden beoordeeld. U ontvangt een uitnodiging voor die vergadering maar u hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Als uw vordering op de verificatievergadering wordt vastgesteld volgt er op termijn een uitdeling. Als er niet genoeg middelen zijn om alle schuldeisers in het geheel te voldoen zal ieder een gelijk percentage van zijn vordering ontvangen. U ontvangt daarover dan bericht van de curator.

Krijg ik mijn vordering op Oad nog (deels) uitgekeerd van de curator?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. U kunt de stand van zaken van de verschillende Oad faillissementen terugvinden in de openbare faillissementsverslagen van de curator. Als in een bepaald faillissement wordt uitgekeerd aan de schuldeisers ontvangen de schuldeisers in dat bepaalde faillissement daarvan schriftelijk bericht van de curator. Ook als er niets wordt uitgekeerd ontvangt u daarvan bericht. U ontvangt dus in alle gevallen bericht van de curator.

Wanneer krijg ik mijn geld?

Als er in een bepaald faillissement van de Oad Groep wordt uitgekeerd aan de schuldeisers, krijgen de schuldeisers daarvan vanzelf bericht van de curator. U moet er rekening mee houden dat het nog één of meerdere jaren kan duren voordat er duidelijkheid is of er wordt uitgekeerd en zo ja, dat er wordt uitgekeerd. U moet de berichtgeving van de curator afwachten.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten