Waarmee kunnen we u helpen?

Indienen van vorderingen

Ik heb een vordering op Oad of Globe, hoe dien ik mijn vordering in?

U kunt uw vordering indienen bij de curator per e-mail, vergezeld van bewijsstukken (factuur etc.) via crediteurenoad@benthemgratama.nl. U wordt verzocht daarbij gebruik te maken van het formulier ter indiening van een vordering. Probeer zo volledig mogelijk te zijn bij het indienen van uw vordering. U hoeft uw vordering maar één keer in te dienen.

Let op: indien u reeds een vordering heeft ingediend via Daniels Huisman Advocaten, dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. U ontvangt van Benthem Gratama Advocaten alsnog zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Ik heb goederen geleverd aan Oad of Globe en ik wil gebruik maken van mijn eigendomsvoorbehoud. Hoe maak ik dit kenbaar?

U kunt dit kenbaar maken via crediteurenoad@benthemgratama.nl. Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u een recht op eigendomsvoorbehoud heeft. Stuur bijvoorbeeld uw algemene (leverings)voorwaarden op en een bewijs waaruit blijkt dat die voorwaarden van toepassing zijn op uw relatie met Oad. Probeer zo volledig mogelijk te zijn bij het indienen van uw vordering, om te voorkomen dat de curator uw vordering moet afwijzen.

Ik heb een vordering en ik wil aanspraak maken op rente en (incasso)kosten, kan dat?

Dat kan alleen als het gaat om rente en kosten die Oad verschuldigd is geraakt vóórdat het faillissement is uitgesproken. Rente en kosten die zijn ontstaan nadat het faillissement is uitgesproken kunnen niet worden geverifieerd. Indien u aanspraak maakt op vergoeding van rente en/of kosten (van vóór het faillissement), dan dient u de grondslag daarvan aan te geven en de omvang nauwkeurig te specificeren. Niet-gespecificeerde of onderbouwde rente en/of kosten zullen niet worden erkend.

Heeft het wel zin om mijn vordering in te dienen?

Het heeft altijd zin om uw vordering ter verificatie in te dienen bij de curator. In verschillende Oad faillissementen is het niet uitgesloten dat er ook aan de concurrente schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

Ik heb mijn vordering nu al enige tijd geleden ingediend bij de curator maar ik heb nog steeds niets gehoord. Wanneer krijg ik een reactie van de curator?

Gezien de grote hoeveelheid schuldeisers in de Oad faillissementen (meer dan 10.000) is het helaas niet mogelijk om op inkomende brieven en e-mails te reageren binnen de termijn die u van ons gewend bent. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. U kunt er echter vanuit gaan dat op iedere indiening van een vordering zal worden gereageerd door de curator. Pas als het langer dan negen maanden geleden is dat u uw vordering heeft ingediend bij de curator en u nog steeds geen bevestiging heeft gehad, is het raadzaam om nogmaals contact op te nemen met de curator.

Ik heb een vordering ingediend ter verificatie bij de curator maar ik heb een brief terug gekregen waarin de curator schrijft dat mijn vordering niet kan worden geverifieerd. Wat heeft dit te betekenen?

Als uw vordering niet kan worden geverifieerd, houdt dat meestal in dat uw vordering pas is ontstaan nadat het faillissement van de betreffende Oad vennootschap is uitgesproken. De vordering kan dan niet worden geverifieerd omdat alleen vorderingen die zijn ontstaan vóórdat het faillissement is uitgesproken kunnen worden geverifieerd. Het heeft geen zin om uw vordering nogmaals in te dienen.

Ik heb mijn vordering ingediend maar de curator heeft mij geschreven dat mijn vordering is opgenomen op de lijst van voorlopig betwiste schuldeisers. Heeft het zin om mijn vordering opnieuw in te dienen?

Het heeft geen zin om uw vordering opnieuw in te dienen. De curator zal tot hetzelfde oordeel komen. Als er een verificatievergadering wordt gehouden in het faillissement waarin u schuldeiser bent, kunt u in een zogenaamde renvooiprocedure bij de rechtbank vorderen dat uw vordering toch nog wordt erkend. U dient de berichtgeving van de curator af te wachten.

Ik heb al omzetbelasting afgedragen over de factuur die ik aan Oad had gestuurd. Kan ik met de brief van de curator deze omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst?

U kunt pas omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst als helemaal duidelijk is dat er geen uitkering zal plaatsvinden in het faillissement waarin u schuldeiser bent. Op dit moment is niet uitgesloten dat er in verschillende Oad faillissementen een uitdeling kan worden gedaan aan de schuldeisers. Pas als die uitdeling is gedaan en bekend is hoeveel u ontvangt op uw vordering, kunt u de omzetbelasting terugvragen.

Kan ik zowel bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) als bij de curator mijn vordering indienen?

U kunt alleen dat deel van uw vordering dat u niet vergoed krijgt door het SGR bij de curator indienen. U kunt dus geen dubbele uitkering krijgen. De curator en de SGR zullen dit uiteraard controleren. Het twee maal indienen van een vordering kan onder omstandigheden strafbaar zijn (valsheid in geschrifte).

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten