Waarmee kunnen we u helpen?

Ondernemers

Als ondernemer heb jij je eigen, specifieke belangen in een scheidingssituatie. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor jouw bedrijf en voor de mensen die daar werken. Je wilt de continuïteit van jouw bedrijf bewaken. Wij hebben oog voor deze situatie en werken graag nauw samen met jouw accountant, of met een financieel deskundige uit ons eigen netwerk, om op die wijze jouw specifieke belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat gebeurt er met mijn onderneming bij echtscheiding?

Situaties waarmee jij als ondernemer te maken kunt krijgen zijn:

  • de waardering van je onderneming
  • de bepaling van het inkomen dat jij uit je onderneming kunt halen
  • de afwikkeling van het in eigen beheer opgebouwde pensioen

Het waarderen van een onderneming is niet eenvoudig. Er bestaan meerdere waarderingsmethoden, die tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. Ook is het belangrijk dat degene die de waardering verricht de juist informatie over de onderneming krijgt. Staan er investeringen gepland? Hoe gaat het in de branche waarin de onderneming opereert? Samen met jou zorgen we er voor dat de nodige gegevens helder worden. Die informatie over jouw onderneming, maar zeker ook de vooruitzichten van jouw onderneming, zijn zeer belangrijk bij het bepalen van het inkomen dat jij uit jouw onderneming kunt halen. Dit inkomen is namelijk weer relevant voor de vraag wat jouw draagkracht is voor het betalen van kinder- en/of partneralimentatie. En als jij pensioenaanspraken in je onderneming opbouwt, moet goed in kaart worden gebracht welke aanspraken er bestaan en welke financieringsmogelijkheden er eventueel bestaan. Dit laatste is van belang als een deel van de pensioenaanspraken voor de partner afgestort zou moeten worden.

Maak goede afspraken met je partner

Overigens kan het ook heel zinvol zijn om als ondernemer bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap advies in te winnen over de wijze waarop je je huwelijkse voorwaarden, juist met het oog op jouw onderneming, kunt vormgeven. Wil je bijvoorbeeld wel of niet de waarde van je onderneming, of de daarin opgepotte winsten verrekenen? Wil je dat je onderneming in een huwelijksgemeenschap valt, of niet? Dit zijn vragen waar we graag met jou en je partner over nadenken.

Niet alleen als ondernemer, maar ook als partner van de ondernemer heb je natuurlijk in een scheidingssituatie te maken met die aspecten die betrekking hebben op een ondernemer. Ook dan weten Kirsty en Mijke hoe en met wie zij om tafel moeten om een en ander zo goed mogelijk duidelijk te maken.

 

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten