Waarmee kunnen we u helpen?

Bij elkaar

Bij elkaar

Je wil je relatie graag vastleggen, maar wat komt daar allemaal bij kijken? We kennen tegenwoordig veel relatievormen. Zo kun je bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst sluiten of een geregistreerd partnerschap aangaan, met of zonder partnerschapsvoorwaarden. Kies je voor trouwen dan kun je ervoor kiezen om dit met of zonder huwelijkse voorwaarden te doen. In alle genoemde gevallen sluiten de partners een overeenkomst met elkaar.

Relatie

Bij het aangaan van een relatie – en zeker bij het sluiten van een van de hiervoor genoemde overeenkomsten – zijn mensen zich vaak niet bewust van alle gevolgen die dat kan hebben. Gevolgen zijn er onder andere op juridisch vlak, maar ook op financieel en fiscaal vlak. Voor welke relatievorm je ook kiest: het is altijd goed om bij die consequenties stil te staan.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is het wettelijke uitgangspunt dat er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Als je voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan zijn in beginsel alle bezittingen en schulden die er zijn op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, onderdeel van de gemeenschap van goederen. Een uitzondering hierop vormen de onder uitsluitingsclausule verkregen erfenissen of schenkingen en verknochte goederen. Wanneer je getrouwd bent op of na 1 januari 2018, is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van toepassing en zijn alleen de bezittingen en schulden die tijden het huwelijk zijn verkregen, onderdeel van de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen daar automatisch buiten. Wel geldt, dat als je voor het huwelijk samen eigenaar bent van vermogen anders dan bij helfte, dat je dan na het huwelijk bij helfte eigenaar wordt als je niet bij huwelijkse voorwaarden anders afspreekt.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Het is mogelijk om af te wijken van het wettelijk uitgangspunt en wel door het opmaken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Door die voorwaarden kan de  gemeenschap van goederen worden uitgebreid, beperkt of zelfs geheel worden uitgesloten. Naast bepalingen over het al dan niet bestaan van gemeenschappen kunnen in de voorwaarden ook regelingen opgenomen worden over het al dan niet verrekenen van inkomens en vermogens; periodiek of finaal.

Overige regelingen

Naast voornoemde regelingen over gemeenschappen en verrekenbedingen kunnen er nog andere regelingen opgenomen worden in huwelijkse voorwaarden. Te denken valt aan regelingen over de wijze waarop de huishoudelijke kosten betaald moeten worden of regelingen over de afwikkeling van opgebouwde pensioenaanspraken. Ook wordt er regelmatig gesproken over het feit dat het ook mogelijk zou moeten zijn om in huwelijkse voorwaarden regelingen op te nemen over een eventueel te betalen alimentatie.

Verder is het van belang om te onderkennen dat wat bij aanvang van een relatie een passende regeling kan zijn, dit later niet meer zo hoeft te zijn. Bij verandering in vermogensposities, of het aangaan of beëindigen van een onderneming is het bijvoorbeeld goed om de overeengekomen huwelijkse voorwaarden opnieuw te beoordelen.

Juist met onze ervaring en deskundigheid bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, kunnen wij partners goed informeren en adviseren over de vraag wat zij wel of niet willen en kunnen regelen. Alleen op die manier kunnen partners een bewuste keuze maken voor het ene of het andere huwelijksvermogensregime.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten