Waarmee kunnen we u helpen?

-

WHOA! nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De invoering van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is weer wat dichterbij gekomen nu de wet 6 oktober jl. is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het voor bedrijven makkelijker om een onderhands akkoord te bereiken met schuldeisers over een herstructurering van schulden. In deze tijden van de coronapandemie een mogelijke uitkomst voor bedrijven die in geldproblemen verkeren en zodoende op een faillissement afkoersen.

Het terugbrengen van schulden middels een akkoord is vaak een lastig en zo niet een onmogelijk traject, omdat alle betrokken schuldeisers daarmee moeten instemmen. Individuele schuldeisers streven doorgaans hun eigen belangen na, waardoor overeenstemming vaak ver te zoeken is. De WHOA moet dit makkelijker maken door de rechter een akkoord te laten bevestigen dat wordt gesteund door de meerderheid van die individuele schuldeisers.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De schuldeisers worden verdeeld in categorieën van schuldeisers, bijvoorbeeld: 1. belastingdienst; 2. (bancaire) financiers; 3. handelscrediteuren en 4. achtergestelde financiers zoals aandeelhouders. Per categorie wordt gestemd over een akkoord. Het akkoord wordt aangenomen als per categorie twee derde van de schuldeisers instemt. De rechter bekrachtigt het akkoord, waarmee het akkoord bindend is voor alle schuldeisers, ook die hebben tegen gestemd. Met dit akkoord kunnen schuldeisers dus gedwongen worden om een deel van hun vorderingen prijs te geven.

Om de schuldeisers zover te krijgen in te stemmen met een akkoord, is het zaak om binnen de categorieën de schuldeisers te overtuigen dat zij met het aangeboden akkoord beter af zijn dan met een faillissement van de onderneming. Dit vergt een goede waardering van de onderneming en een duidelijke toelichting op het aangeboden akkoord. De inbreng van een financieel specialist is hiervoor eigenlijk onmisbaar. De WHOA leent zich bij uitstek voor samenwerking tussen financieel specialisten en juristen.

Een akkoord heeft alleen kans van slagen als de bedrijfsactiviteiten nog levensvatbaar zijn. Het akkoord ziet namelijk niet op liquidatie, maar op reorganisatie van de schulden van de onderneming. Als gevolg kan de onderneming op korte termijn weer doorgaan met het leveren van zaken en diensten en wordt een faillissement voorkomen. De schuldeisers hebben hier ook belang bij.

Bijzondere mogelijkheden binnen de WHOA

Een bijzonderheid van de WHOA is dat de schuldeiser zelf ook de schuldenaar kan verzoeken om een akkoord aan te bieden. Indien de schuldenaar dat niet doet, dan kan de rechtbank op verzoek van de schuldeiser een deskundige aanwijzen die met uitsluiting van de schuldenaar een akkoord kan aanbieden.

De wet in de praktijk

Verder kan de schuldenaar die een crediteurenakkoord heeft aangeboden de rechtbank verzoeken om een zogenaamde afkoelingsperiode af te kondigen. Tijdens die afkoelingsperiode kunnen schuldeisers zonder machtiging van de rechtbank zich niet verhalen op goederen die tot het vermogen van de schuldenaar behoren.

Ook wordt, als er een verzoek tot faillietverklaring van de schuldenaar bij de rechtbank is ingediend, deze procedure geschorst om de schuldenaar alsnog in de gelegenheid te stellen om een akkoord aan te bieden. Dat akkoord moet dan wel kans van slagen hebben.

Zoals aangeven dient deze wet nog te worden ingevoerd. Daarna dient gekeken te worden hoe deze wet zich in de praktijk gaat houden. We maken graag een (digitale) afspraak met u om de WHOA nader toe te lichten.

Neem contact op met:
Martijn LimbergerMartijn Limberger
T 038 428 00 84
wmlimberger@benthemgratama.nl

 

Gabrielle KerkhofGabriëlle Kerkhof
T 038 428 00 74
gkerkhof@benthemgratama.nl

 

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten