Waarmee kunnen we u helpen?

-

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Vanochtend is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) door minister Koolmees van Sociale Zaken bekend gemaakt. Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen zoveel mogelijk beschermen. Bedrijven die in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart jl. een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Rekenvoorbeeld

Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven vanaf 18 maart 2020 en tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van een vergelijking tussen een kwart van de omzet in 2019 met de omzet over maart tot en met mei 2020.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt daardoor gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen.

UWV loket

Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april a.s. open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei a.s. De aanvraag wordt elektronisch gedaan middels een vastgesteld formulier. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op uitgedrukt in procenten en in welke periode die omzetdaling wordt verwacht. Als het UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Let op

Nog een paar aandachtspunten. De subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor de betaling van loonkosten. Verder moet de werkgever de Ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging informeren over de subsidieverlening. Ook moet de werkgever na afloop van de periode waarvoor de subsidie is verleend een definitieve opgave doen van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring. Tot slot moet de werkgever binnen 24 weken na afloop van de driemaandenperiode van omzetverlies een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de subsidie.

Een laatste, cruciaal, aandachtspunt is dat de werkgever bij het aanvragen van de definitieve vaststelling van de subsidie geen wijziging meer kan aanbrengen in de periode waarvoor hij subsidie heeft aangevraagd. De werkgever mag zelf bij de aanvraag van het voorschot kiezen welk startmoment geldt voor de te verwachten omzetdaling. Het startmoment kan 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 zijn. De werkgever moet dus goed nadenken over het ‘beste’ startmoment; als de omzetdaling vertraagd optreedt, kan de werkgever een flinke subsidie mislopen als hij een te vroeg startmoment kiest bij de aanvraag.

Wees er dus op tijd bij als je onderneming door de coronacrisis in financieel zwaar weer verkeert. Onze specialisten helpen hier graag bij! Dat kan ook tijdens ons kosteloos ondernemersspreekuur op weekdagen tussen 14.00 en 16.00 uur. Bel in dat geval 038 428 00 77.

Kim Dijks-Bouwknegt
038 750 15 01
kdijks@benthemgratama.nl

Lex Takkenberg
038 428 00 90
ltakkenberg@benthemgratama.nl

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten