Waarmee kunnen we u helpen?

-

Zijn uw risico’s voldoende afgedekt bij het zaken doen?

Het belang van overeenkomsten en algemene voorwaarden

Ondernemen betekent risico’s nemen. En vertrouwen op de partij met wie u zaken doet. Het is echter ook belangrijk om uw eigen belangen niet te vergeten en daarover afspraken te maken. Het meest eenvoudig is om dat te doen door middel van het sluiten van een overeenkomst.

Soorten overeenkomsten

1.      Overeenkomsten tussen zakelijke partijen bestaan in allerlei vormen en maten. Uitgangspunt daarbij is dat zakelijke partijen zelf bepalen hoe en wat zij afspreken. Er is dus een grote mate van contractsvrijheid. Belangrijke onderwerpen die u kunt vastleggen zijn de omschrijving van het product of dienst dat u levert, de prijs, garanties en aansprakelijkheid. Vooral aansprakelijkheid is een onderwerp waar u goed over na moet denken. Stel u levert verpakkingsmachines. Als gevolg van een gebrek in de door u geleverde machine ligt het bedrijf van uw afnemer vier weken stil. De schade is enorm. Op grond van de wet komt geleden verlies of gederfde winst ook voor vergoeding in aanmerking. Wilt u en kunt u dergelijke aansprakelijkheid wel dragen?

2.      Wanneer u overeenkomsten met consumenten sluit, is oplettendheid geboden. Consumenten worden in belangrijke mate beschermd en er zijn veel wettelijke bepalingen waarvan u niet ten nadele van de consument mag afwijken. Het inschakelen van een specialist die u daarbij helpt is in veel gevallen aan te raden.

Vereisten aan algemene voorwaarden

Naast overeenkomsten is het raadzaam  ook algemene voorwaarden op te stellen. In de algemene voorwaarden worden veel onderwerpen opgenomen, die de rechten en verplichtingen van de contractspartijen regelen. Het is dan ook belangrijk dat u op de juiste wijze met algemene voorwaarden omgaat. De praktijk laat zien dat dit nog vaak misgaat.

De  twee belangrijke vereisten waaraan u moet voldoen zijn:

1.      Als eerste moet u voor of bij het sluiten van de overeenkomst uw algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Dat kan eenvoudig door in de overeenkomst of bijvoorbeeld in de offerte een standaardzin op te nemen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Door acceptatie van die overeenkomst of offerte wordt ook de toepassing van uw algemene voorwaarden aanvaard. Het is op dat moment nog niet nodig dat uw contractspartij uw inhoud van de algemene voorwaarden ook kent.

2.      Het tweede vereiste is dat u uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk aan uw contractspartij moet overhandigen. Dat wordt ‘ter hand stellen’ genoemd. Dat moet gebeuren voor of bij het sluiten van de overeenkomst. In de praktijk worden de algemene voorwaarden vaak afgedrukt op de achterzijde van de factuur. Dat is dus te laat, omdat de overeenkomst dan in veel gevallen al gesloten zijn.

Ter hand stellen van algemene voorwaarden

Als de overeenkomst alleen via internet of e-mail wordt afgesloten, dan mogen de algemene voorwaarden ook elektronisch worden verstrekt. Uw contractspartij moet de algemene voorwaarden dan wel kunnen opslaan en er ook later nog kennis van kunnen nemen.

Alleen verwijzen naar uw website is niet voldoende. Het is niet de bedoeling dat uw contractspartij zelf moet gaan zoeken naar uw algemene voorwaarden. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde hyperlink ). Dat kan voldoende zijn, maar is dat niet in alle gevallen zo. Laat u indien nodig goed voorlichten door een specialist.

Als u de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze ter hand stelt, dan kan uw contractspartij een beroep doen op de vernietigbaarheid van uw algemene voorwaarden. Dat betekent dat u geen beroep meer op uw algemene voorwaarden kunt doen. En dat was nu juist wel de bedoeling. Een goed gebruik van uw algemene voorwaarden is dus heel belangrijk.

Extra aandacht voor algemene voorwaarden voor consumenten

Voor consumenten geldt dat bij algemene voorwaarden nog extra oplettendheid is geboden, omdat bepaalde afspraken niet of mogelijk niet zijn toegestaan. Om dat te beoordelen zijn de zwarte, grijze en blauwe lijst van belang.

‒        Op de zwarte lijst staan bepalingen die u niet mag gebruiken, omdat deze voor de consument onredelijk bezwarend zijn. U kunt daarbij denken aan bepalingen die het recht van de consument op nakoming, ontbinding of opschorting uitsluit of die de ondernemer de mogelijkheid geeft binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen.

‒        De grijze en blauwe lijst bevatten bepalingen waarvan wordt vermoed dat die onredelijk bezwarend voor consumenten zijn. Als ondernemer heeft u nog wel de mogelijkheid om dat vermoeden te weerleggen. Een voorbeeld van zo’n bepaling is de uitsluiting van een wettelijke plicht tot schadevergoeding.

Het gebruik van een goede overeenkomst en algemene voorwaarden kan u als ondernemer een hoop ellende besparen. Zorg dus dat u dit goed hebt geregeld!

Vragen?

Wilt u meer weten over deze onderwerpen of wilt u advies omtrent uw overeenkomsten dan wel algemene voorwaarden? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.

 

 

Martijn Kerkdijk
038 428 00 77
MAkerkdijk@benthemgratama.nl

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten