Waarmee kunnen we u helpen?

-

Bodembeslag op uw eigendom? Snelheid is geboden

Stel: u heeft als ondernemer machines verhuurd aan een andere vennootschap. Wanneer die vennootschap belastingschulden heeft, kan de Belastingdienst bodembeslag leggen op alle bodemzaken op de bodem van de belastingschuldige, ook op zaken die uw eigendom zijn. De fiscus kan zich dus verhalen op uw eigendom voor schulden van een ander. Het bodemrecht van de fiscus lijkt onaantastbaar, maar er zijn voor u als ondernemer een aantal mogelijkheden om op te komen tegen het bodembeslag. In deze blog vertel ik hier meer over. Bij bodembeslag geldt in ieder geval één belangrijke regel: de termijnen zijn kort, dus snelheid is geboden!

Wat is bodembeslag?

De Belastingdienst kan op grond van artikel 22 Invorderingswet 1990, voor bepaalde belastingschulden beslag leggen op alle bodemzaken die zich ten tijde van de beslaglegging op de bodem van de belastingschuldige bevinden, ook op zaken van anderen. Bodemzaken zijn roerende zaken die op de bodem van de belastingschuldige staan en dienstbaar zijn aan die bodem. Voorbeelden van bodemzaken zijn kantoormeubelen, machines en winkelinventarissen. Op zaken die niet bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, zoals handelsvoorraden en voertuigen, kan geen bodembeslag worden gelegd.

Ook wanneer de belastingschuldige al failliet is verklaard, kan de Belastingdienst bodembeslag leggen op uw zaken en deze executeren.

Kan ik als eigenaar bodembeslag voorkomen?

Het voorkomen van een bodembeslag op uw goederen bij een derde, is natuurlijk de beste optie. Er zijn een tweetal mogelijkheden om een bodembeslag te voorkomen.

  • U kunt de zaken fysiek verwijderen van de bodem van de belastingschuldige, wanneer een bodembeslag te verwachten is. Het voornemen om de zaken van de bodem te verwijderen moet u echter wel melden bij de Belastingdienst. Wanneer de Belastingdienst besluit geen bodembeslag te leggen, kunt u de zaken verwijderen;
  • U kunt bij deurwaardersexploot aanspraak maken op afgifte van uw zaken wanneer de belastingschuldige al failliet is verklaard. Deze route kunt u volgen wanneer u verwacht dat bodembeslag zal worden gelegd en het verwijderen van de zaken als gevolg van een afkoelingsperiode niet meer mogelijk is.

Bodembeslag is gelegd. Wat kunt u doen als eigenaar?

Als het bodembeslag al is gelegd, heeft u nog een aantal mogelijkheden om uw eigendom veilig te stellen:

  • U kunt binnen acht dagen na betekening van het beslag in verzet gaan bij de belastingdeurwaarder. Als gevolg van het verzet heeft het beslag jegens u slechts als conservatoir te gelden. Dit houdt in dat de Belastingdienst bij de civiele rechter een executoriale titel moet verkrijgen voordat de zaken verkocht kunnen worden;
  • U kunt binnen zeven dagen na beslaglegging én voor de verkoop van de zaken beroep instellen bij de directeur van de Belastingdienst. De Belastingdienst dient namelijk rekening te houden met zogenaamd ‘reëel’ eigendom.  Er is sprake van reëel eigendom wanneer de zaken zowel juridisch als in economisch opzicht in overwegende mate in eigendom zijn van de derde. Voorbeelden hiervan zijn de meeste gevallen van huur, bruikleen en operational lease. Met situaties waarin de zaken in economisch opzicht meer aan de belastingschuldige toekomen, zoals bij financial lease of eigendomsvoorbehoud, hoeft de fiscus geen rekening te houden.

Conclusie

Het bodembeslag is een verstrekkend middel waarbij de fiscus zich ook kan verhalen op zaken van een ander dan de belastingschuldige. Wanneer u geconfronteerd wordt met bodembeslag op uw zaken bij een derde zijn er mogelijkheden om op te komen tegen het beslag. Snelheid is daarbij van groot belang.

Vragen?

Heeft u vragen over bodembeslag of wordt u er mogelijk mee geconfronteerd? We helpen u graag verder.

 

 

Marjet Bartelds

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten