Waarmee kunnen we u helpen?

-

Makelaars: let op uw verkoopbrochure!

In een recent arrest oordeelde de Hoge Raad dat een makelaar aansprakelijk kan zijn voor schade als gevolg van onjuiste vermeldingen in een verkoopbrochure. In deze blog lichten wij dit toe en leggen wij uit hoe makelaars hun praktijk kunnen aanpassen op dit arrest.

De feiten

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft in 2010 een meetinstructie vastgesteld voor het vaststellen van een woonoppervlak. Deze instructie bepaalt op welke wijze het woonoppervlak van een (te verkopen) huis moet worden gemeten. De verkoopmakelaar in kwestie had in de verkoopbrochure vermeld dat het netto woonoppervlak 80 m² bedroeg. De betreffende makelaar had het woonoppervlak echter berekend zonder de meetinstructie te hanteren. In de brochure was nog wel een disclaimer opgenomen, waarin stond vermeld dat aan de brochure geen rechten konden worden ontleend.

De kopers van de woning gaan uit van het oppervlak dat in de verkoopbrochure vermeld staat. Enkele jaren later besluiten zij het huis weer te verkopen. In verband daarmee laten zij het woonoppervlak opmeten. Bij deze meting blijkt het netto woonoppervlak 71 m² te zijn in plaats van 80 m2, zoals de verkoopmakelaar destijds had berekend. De kopers stellen de verkoopmakelaar vervolgens aansprakelijk voor de schade als gevolg van het verschil in woonoppervlak.

Rechtbank en Hof

De rechtbank wijst de vordering van kopers af, omdat de meetinstructie volgens de rechtbank nog niet toegepast hoefde te worden. Het Hof overweegt dat een redelijk en bekwaam handelend makelaar de meetinstructie had toegepast en oordeelt dat de makelaar aansprakelijk is voor de schade van € 10.000,-. Daarbij wordt overwogen dat het woonoppervlak één van de factoren is die van belang is bij de beslissing een woning te kopen en dat dit invloed heeft op de te betalen prijs.

Oordeel Hoge Raad

Uiteindelijk diende de Hoge Raad zich over deze kwestie uit te spreken. De Hoge Raad oordeelt dat de kopers ervan mochten uitgaan dat door de verkoopmakelaar de meetinstructie was gehanteerd. Hierdoor mochten de kopers erop vertrouwen dat de in de brochure vermelde gegevens juist waren. Dit was anders geweest indien de makelaar had meegedeeld dat hij een andere meetmethode had gehanteerd of als er aanleiding was om aan het oppervlak te twijfelen. Dat was in deze kwestie niet aan de orde en de Hoge Raad handhaaft het oordeel van het Hof.

De disclaimer “Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend” helpt de makelaar niet. Deze mededeling is te algemeen geformuleerd en zegt niets over een mogelijke afwijking aangaande de oppervlakte in relatie tot de informatie die in de brochure was opgenomen.

Conclusie

Het is belangrijk dat de informatie in een verkoopbrochure volledig en juist is. Een ogenschijnlijk kleine fout kan grote gevolgen hebben. Het is daarbij niet mogelijk dat een makelaar zich verschuilt achter een algemeen geformuleerde disclaimer.

Willem Visser
info@Benthemgratama.nl
T: 038 – 4280077

 

Judith van der Vinne
info@benthemgratama.nl
T: 038 – 4280077

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten