Waarmee kunnen we u helpen?

-

Werkgevers gecompenseerd voor transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Achtergrond van de wet

In Nederland zijn de lasten voor werkgevers bij arbeidsongeschikte werknemers hoog. Nederland heeft met 104 weken één van de langste perioden van loondoorbetaling bij ziekte in Europa. Een werkgever moet  twee jaar loon doorbetalen, de re-integratiekosten betalen én de verplichte transitievergoeding als het dienstverband na die twee jaar wordt beëindigd. Dit wordt door veel werkgevers als onredelijk gezien.

De regering heeft dit bezwaar van de werkgevers onderkend en vanaf 2020 worden werkgevers met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gecompenseerd voor de door hen betaalde transitie- of ontslagvergoeding. De Tweede Kamer heeft hier in juli mee ingestemd. De wet is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De vermoedelijke ingangsdatum wordt 1 april 2020.

Hoe werkt het?

Werkgevers kunnen het betaalde bedrag te zijner tijd terugkrijgen van het Algemeen Werkloosheidsfonds. Daartoe kan – te zijner tijd – een gedocumenteerd verzoek bij het UWV worden ingediend. Werkgevers dienen o.a. de arbeidsovereenkomst, de processtukken of getekende beëindigingsovereenkomst, een bewijs van de betaalde vergoeding en loonstroken over de ziekteperiode in te zenden. Het is dus zaak deze stukken goed te bewaren de komende jaren.

Er zijn twee grenzen aan de compensatie:

  1. De vergoeding uit het fonds zal nooit meer bedragen dan de werkgever tijdens maximaal 104 weken arbeidsongeschiktheid aan loon aan de werknemer heeft betaald. Meestal zal dit lager zijn dan de transitievergoeding, waardoor deze transitievergoeding volledig vergoed wordt.
  2. De compensatie zal daarnaast nooit meer bedragen dan de hoogte van de transitievergoeding waarop de werknemer aanspraak heeft op de eerste dag na het einde van het tijdvak van loondoorbetaling van 104 weken. Als het dienstverband na die 104 weken bewust slapend wordt gehouden en het dienstverband eindigt na verloop van tijd dan komt het bedrag waarmee de hoogte van de transitievergoeding in de tussentijd is gestegen alsnog voor rekening van de werkgever zelf.

Advies

Door invoering van deze wet is de transitievergoeding geen reden meer om het dienstverband slapend te houden. Omdat de compensatie voor de transitievergoeding gemaximeerd is tot het moment direct na de 104 weken ziekte, is het ook verstandig daar niet te lang mee te wachten. Verder is van belang dat het verzoek om compensatie van de voor inwerkingtreding van de wet betaalde transitievergoedingen tot uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding (vermoedelijk 1 april 2020) kan worden ingediend. Houd dit dus in de gaten en bewaar de relevante stukken zorgvuldig!

auteur: Philine Elzerman
E: info@benthemgratama.nl
T: 038 – 4280078

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten