Waarmee kunnen we u helpen?

-

Sociale zekerheid voor ondernemers: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Het is niet te hopen, maar als uw bedrijf (tijdelijk) in financiële nood verkeert en het voortbestaan wordt bedreigd, dan kan het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wellicht uitkomst bieden.

Het Bbz biedt startende en bestaande ondernemers in bepaalde gevallen financiële ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een (renteloze) lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Het Bbz kan gezien worden als een vorm van sociale zekerheid, speciaal voor ondernemers.

 

Wanneer kunt u een beroep doen op het Bbz

 • U bent zelfstandig ondernemer en beschikt tijdelijk niet over voldoende financiële middelen om in het levensonderhoud te voorzien óf u heeft behoefte aan bedrijfskapitaal, maar u kunt hiervoor geen financiering krijgen. Er kan dan onder voorwaarden een rentedragende lening tot maximaal € 196.380,00 worden verkregen die binnen tien jaar terug moet worden betaald of er kan een gift van maximaal € 9.819,00 worden verkregen.
 • U bent een startende ondernemer vanuit een uitkeringspositie (bijstand of WW). In de beginfase zult u mogelijk niet voldoende inkomen genereren om van te kunnen leven. Er kan dan een beroep worden gedaan op de uitkering levensonderhoud. Deze uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Of een deel van de bijstandverlening moet worden terugbetaald, bepaalt de gemeente. Ook als bedrijfskapitaal nodig is in de opstartfase, bijvoorbeeld voor aanschaf van machines of voorraad en aangetoond kan worden dat via een bank geen lening kan worden verkregen, kan een aanvraag worden ingediend voor een starterskrediet. Bedrijfskapitaal komt in de vorm van een rentedragende lening van maximaal € 36.155,00.
 • U bent een oudere zelfstandige (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf of een oudere zelfstandige die voornemens is zijn/haar bedrijf/beroep te beëindigen. Meestal volgt een periodieke uitkering. Het Bbz vult dan aan tot bijstandsniveau. Bedrijfskapitaal in de vorm van een gift of een rentedragende lening bedraagt, onder voorwaarden, maximaal € 9.819,00 .

Een gedetailleerder overzicht en alle voorwaarden kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden Bbz-lening/aanvulling

Een Bbz-lening/aanvulling wordt niet zo maar verstrekt. U moet aan behoorlijk wat voorwaarden voldoen. Enkele voorwaarden zijn:

 • U bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
 • U werkt tenminste 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf;
 • Uw bedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen;
 • U werkt als zelfstandige in Nederland;
 • U heeft alle vereiste vergunningen, diploma’s én u voldoet aan de eisen van milieuwetgeving en het bestemmingsplan;
 • U bent werkloos of wordt dit binnenkort en hebt recht op een uitkering van de gemeente of het UWV. Let op: Wanneer u zelf ontslag neemt om een eigen bedrijf te starten, kunt u geen ondersteuning krijgen (de sociale zekerheid is hier niet voor bedoeld).
 • U hebt zelf niet voldoende inkomsten of vermogen om in uw onderhoud te voorzien. De inkomsten van uw partner worden meegerekend;
 • U kunt geen geldlening van de bank krijgen. U moet een schriftelijke afwijzing van de bank kunnen overleggen.

Waar kan een Bbz-lening/aanvulling worden aangevraagd:

Het Bbz kan aangevraagd worden bij uw gemeente. De gemeente moet u kunnen vertellen bij welke afdeling de aanvraag moet worden ingediend en welke ambtenaar belast is met de regeling. Bij indiening van de aanvraag moeten een aantal bijlagen worden bijgevoegd (o.a. ondernemersplan, jaarrekening, vergunningen, wat is de hoogte van door u gevraagde leningen/periodieke uitkering, etc.). Er zal vervolgens een rechtmatigheidstoets en een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden.

Conclusie

Een Bbz-lening kan u helpen in financieel moeilijke tijden. Het is echter niet eenvoudig om een Bbz – lening/aanvulling te krijgen. Gemiddeld 50% van de verzoeken wordt afgewezen. Het is dan ook van belang om een verzoek goed voor te bereiden en waar nodig de hulp van specialisten in te schakelen. Let wel op de kosten. De gemeente vergoedt alleen de advieskosten voor het onderzoeksrapport.

auteur: Harriët Janmaat
E: hjanmaat@benthemgratama.nl
T: 038 – 4280077

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten