Waarmee kunnen we u helpen?

-

Telefonisch gesloten overeenkomst: bent u daaraan (als ondernemer) gebonden?

Telefonische verkoop is niks nieuws, het is aan de orde van de dag. Maar wat zijn nu precies de rechten en verplichtingen bij een overeenkomst gesloten per telefoon? In deze blog vertel ik hier meer over, waarbij ik voornamelijk in zal gaan op overeenkomsten gesloten met een onderneming.

Consumentenkoop en ’gewone’ koop

Voor de vorm van een overeenkomst geldt geen vereiste. Een overeenkomst gesloten per telefoon is dus gewoon geldig. Indien een consument een (koop)overeenkomst sluit per telefoon gelden hiervoor echter wel andere regels, dan wanneer een onderneming deze overeenkomst sluit. De regels voor consumenten vloeien voort uit de Europese Richtlijn Consumentenrechten en dienen ter bescherming van de consument. Deze bescherming geldt niet voor een onderneming. Daarvoor gelden dan ook de ‘gewone’ regels van koop (art. 7:1 BW e.v.).

Redelijkheid en billijkheid

Er kunnen echter uitzonderingen zijn op de ‘gewone’ regels, bijvoorbeeld op basis van reflexwerking. Reflexwerking houdt in dat kleine ondernemingen onder omstandigheden een beroep kunnen doen op bescherming die aan consumenten toekomt. Deze reflexwerking is in de rechtspraak onder andere toegekend aan de consumentenregels voor algemene voorwaarden. Voor de consumentenregels voor een telefonische verkoop geldt echter (nog) geen reflexwerking. Een (kleine) onderneming die van een dergelijke koop op afstand af wil, zal een beroep moeten doen op de redelijkheid en billijkheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Stel dat een medewerker van uw onderneming telefonisch een overeenkomst sluit zonder uw toestemming. Bent u dan gebonden aan deze overeenkomst?

Uitgangspunt is dat een onbevoegde medewerker uw onderneming niet kan binden. Dat geldt voor een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, maar ook voor een B.V. of een N.V. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u nazien wie bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen.

Alleen de personen die bevoegd zijn de onderneming te vertegenwoordigen, kunnen die onderneming door middel van een overeenkomst binden. Er zijn echter uitzonderingen. Indien iemand (die niet bevoegd is) door een verklaring of gedraging het vermoeden wekt dat hij of zij wel bevoegd is om de onderneming te vertegenwoordigen, en de wederpartij redelijkerwijs mag aannemen dat er een volmacht is verleend, kan die persoon de onderneming toch binden. Het verweer dat die persoon niet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven, biedt in dat geval niet altijd bescherming.

Uit de praktijk blijkt dat verkopers het telefoongesprek waarin zij hun product of dienst aanbieden, opnemen. De verkoper zal specifiek vragen of de medewerker bevoegd is de overeenkomst aan te gaan. De situatie kan zich voordoen dat een onbevoegde (en hierover onwetende) medewerker de overeenkomst aangaat. Het geluidsfragment wordt vervolgens, samen met de factuur, toegezonden als bewijs. In geval van een zakelijke overeenkomst is de kans dan groot dat u hier al snel aan bent gebonden, ook al was uw medewerker niet bevoegd.

Conclusie

In geval van een zakelijke overeenkomst is het mogelijk dat een onbevoegd persoon (vaak een medewerker) namens de onderneming telefonisch een overeenkomst aangaat. Het is belangrijk dat u uw medewerkers goed informeert over hun bevoegdheden. Doet zich een situatie voor waarin een onbevoegd iemand namens u telefonisch een overeenkomst is aangegaan en wilt u weten wat uw juridische positie is? Neem dan gerust contact met mij op.

auteur: Willem Visser
E: info@benthemgratama.nl  
T: 038 – 4280077

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten