Waarmee kunnen we u helpen?

-

Aansprakelijkheid curator voor het in gebruik geven van een gehuurde ruimte in strijd met een beding in de huurovereenkomst

faillissementsuitverkoop

Wanneer een vennootschap die een winkel drijft failleert wordt er in veel gevallen een faillissementsuitverkoop gehouden door de curator of een derde. Wanneer de curator in strijd met een beding in de huurovereenkomst de huurruimte in gebruik geeft aan een derde voor een dergelijke uitverkoop kan dat onrechtmatig zijn.

In de uitspraak van 14 maart 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat de curator persoonlijk aansprakelijk is voor het in gebruik geven van een gehuurde winkelruimte aan een derde zonder toestemming van de verhuurder.  Ik licht hieronder verder toe.

Winkelruimte in strijd met een beding in de huurovereenkomst ter beschikking gesteld aan een derde voor een faillissementsuitverkoop

De onderhavige zaak betreft het faillissement van een vennootschap die een schoenenwinkel exploiteerde in een gehuurde winkelruimte. In de huurovereenkomst was een verbod tot onderhuur dan wel ingebruikgeving van het gehuurde aan een derde opgenomen. Na faillissement wordt de huurovereenkomst door de verhuurder met inachtneming van de opzegtermijn van art. 39 faillissementswet opgezegd.

De curator verkoopt de activa (onder andere de voorraad schoenen) aan een derde en geeft de derde de beschikking over het pand voor een faillissementsuitverkoop. Tijdens de uitverkoop wordt zowel de voorraad van gefailleerde verkocht als ‘nieuwe’ voorraad van de derde. Voor het gebruik van de huurruimte gedurende de opzegtermijn wordt door de derde huur betaald aan de curator. De verhuurder ontvangt echter geen directe betaling. De verhuurder heeft zich uitdrukkelijk tegen het in gebruik geven verzet.

De verhuurder start hierop een procedure. Het Hof oordeelt in hoger beroep dat het is toegestaan een derde de ruimte te laten betreden voor inventarisatie of verwijdering van de gekochte voorraad. Het tegen betaling feitelijk in gebruik geven van een ruimte voor een faillissementsuitverkoop zoals de curator in casu had gedaan omvat volgens het Hof echter meer dan dat. Het Hof komt daarom tot het oordeel dat het handelen van de curator jegens de verhuurder onzorgvuldig is en de curator op grond van onrechtmatige daad persoonlijk aansprakelijk is voor de schade.

Conclusie

Voor verhuurders die te maken krijgen met een faillissement van een huurder is van belang dat de bepalingen en verboden uit het huurcontract tevens gelden voor de curator. Indien in het huurcontract een beding is opgenomen dat de onderhuur of ingebruikgeving aan een derde verbiedt, is dat ook voor de curator niet toegestaan.

De curator is enkel gerechtigd een derde toegang te verschaffen tot het pand voor het inventariseren of verwijderen van de gekochte activa. Het in gebruik geven aan een derde voor een faillissementsuitverkoop is dan niet toegestaan. De curator kan aansprakelijk zijn voor de schade indien hij in strijd met een beding het gehuurde in gebruik geeft aan een derde.

Vragen & contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Auteur: Mr. Marjet Dikkeschei

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten