Waarmee kunnen we u helpen?

-

Vergunningvrij bouwen of tijdelijk herbestemmen van leegstaande gebouwen?

Vergunningvrij bouwen achtererf

Per 1 november 2014 zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangepast en zijn onder andere de mogelijkheden voor het vergunningvrij bouwen verruimd. Verder is het makkelijker gemaakt om een herbestemming te geven aan bijvoorbeeld leegstaande kantoren of woningen. Tot slot worden meer aanvragen om omgevingsvergunningen met de reguliere procedure voorbereid. Hieronder zal nader ingegaan worden op een paar belangrijke wijzigingen.

Vergunningvrij bouwen

De wijzigingen zien met name op de regels voor vergunningvrij bouwen. In bepaalde gevallen zijn de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen verruimd, namelijk in het geval van het bouwen, uitbreiden of wijzigen van bijbehorende bouwwerken op het achtererf, het bouwen van mantelzorgwoningen en het uitbreiden van het hoofdgebouw.

Bouwen in het achtererfgebied

Vergunningvrij bouwen is met name mogelijk in het zogenaamde achtererfgebied van een bouwwerk. Met de aanpassing van de Wabo en het Bor is het begrip ‘achtererfgebied’ gewijzigd. Hierbij is bepaald dat het achtererfgebied parallel loopt met de begrenzing van het openbaar gebied. Dit maakt het makkelijker om het achtererfgebied te bepalen bij gebouwen met een aparte vorm. Daarnaast zijn de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen op dit gebied sterk uitgebreid.

  • Een woning kan tot 4 meter diepte vergunningvrij worden vergroot. Voorheen was dit slechts mogelijk tot een diepte van 2,5 meter.
  • Verder is er ook geen vergunning meer vereist voor het bouwen of uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk op het achtererf. Dit is toegestaan tot een maximale oppervlakte van 100 m2.
  • Het bijbehorende bouwwerk kan daarnaast vergunningvrij worden gebruikt als woongelegenheid voor mantelzorg. Zo kan iemand die mantelzorg nodig heeft op het achtererf van zijn mantelverzorger gaan wonen of andersom. Dit is echter niet in alle gevallen toegestaan. De woonruimte voor mantelzorg moet bij een woning horen met één huishouden van maximaal twee personen, waarvan ten minste één mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

Herbestemming van leegstaande gebouwen

Nog een belangrijke wijziging is de vereenvoudiging van het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Als een leegstaand gebouw bijvoorbeeld niet de bestemming ‘wonen’ heeft, is voor bewoning een omgevingsvergunning vereist om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Met de nieuwe wijziging is het mogelijk om sneller dan voorheen een omgevingsvergunning te krijgen om tijdelijk af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. De beslistermijn voor het bevoegd gezag lag voorheen op 26 weken en is nu 8 weken. Tot slot is bij het aanvragen van een dergelijke tijdelijke omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan het criterium van de ‘tijdelijke behoefte’ komen te vervallen. Hierdoor kan een omgevingsvergunning worden verleend voor een tijdelijke activiteit die voorziet in een permanente behoefte. Wel moet het feitelijk mogelijk en aannemelijk zijn dat de activiteit kan worden beëindigd zonder onomkeerbare gevolgen.

Esther 2014 februari kantoor-82 zwContact opnemen?

Heeft u vragen over vergunningvrij bouwen, tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan of over andere onderwerpen op het gebied van het omgevingsrecht? Neem gerust contact met ons op.

 

Auteur: E. (Esther) Wijnne-Oosterhoff
E: ewijnne@benthemgratama.nl
T: 038-4280090

 

Fotografie: mr. A. J. (Bert) van der Kolk

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten