Waarmee kunnen we u helpen?

-

Rentevoordeel bij woning in aanbouw?

Schop in de grondHet begrip ‘woning in aanbouw’ kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Is er al sprake van een woning in aanbouw indien er een intentie is om te bouwen? Of kan men daar pas van spreken als de eerste schop in de grond gaat? Het kan een belastingvoordeel opleveren als de in aanbouw zijnde woning een eigen woning is. En wanneer is er dan sprake van rentevoordeel  bij een woning in aanbouw?

Wanneer is er sprake van een ‘woning in aanbouw’?

Er is sprake van een woning in aanbouw als de  (feitelijke) bouwkundige werkzaamheden al zijn gestart. Er moet dus zijn begonnen met de bouw. Alleen de intentie om een woning op een onbebouwd stuk grond te gaan bouwen is onvoldoende.  De rente kan pas worden afgetrokken indien er is gestart met de werkzaamheden. Aftrek van de rente is niet mogelijk over de periode tussen de aankoop van de grond en de start van de bouwwerkzaamheden. Renteaftrek is pas mogelijk als het een eigen woning betreft.

Wanneer spreken we van een eigen woning?

Er is sprake van een eigen woning indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de woning staat leeg of;
  • de woning is in aanbouw,
  • de woning is uitsluitend bestemd om in dit jaar of in de komende drie jaren te worden gebruikt als eigen woning.

Voldoet uw woning aan deze voorwaarden, dan mag u de hypotheekrente aftrekken. Bij de belastingaangifte kan de rente ten hoogste 30 jaar als aftrekpost worden opgegeven.

Toekomstmuziek?

Er valt wat voor te zeggen om het begrip ‘woning in aanbouw’ breder te trekken. Dit kan bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij een tijdstip dat ligt tussen de intentie om te gaan bouwen en de aanvang van de feitelijke bouwwerkzaamheden. Te denken valt dan aan het moment waarop voldoende voorbereidingen voor de bouw zijn getroffen, het moment wanneer de grond bouwrijp is, het moment van het sluiten van een aannemingsovereenkomst, of het moment wanneer de bouwvergunning is verleend. Vooralsnog heeft de Hoge Raad echter de keuze voor één van deze andere tijdstippen van de hand gewezen. Hiervoor is namelijk nog geen aanknopingspunt te vinden in de wet. Wellicht dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Corneline van StaverenVoor vragen over bouwzaken en advies kunt u natuurlijk terecht bij één van onze specialisten op het gebied van bouwrecht. Wij helpen u graag verder.

 

Auteur: Corneline van Staveren
Tel: 038 428 00 90
E-mail: info@benthemgratama.nl

 

Bronnen:
Eigen woning, woning in aanbouw, artikel 3.111 lid 3 Wet IB 2001
Renteaftrek eigen woning, artikel 3.120 lid 1 sub a Wet IB 2001
Hoge Raad, 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2873

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten