Waarmee kunnen we u helpen?

-

Dubbele beloning oproeparbeid

Oproepkrachten die minder dan drie uur aangesloten werken, worden misschien meer door de wet beschermd dan u denkt. Voor iedere periode dat de oproepkracht minder dan drie uur arbeid verricht, kan hij of zij – mits voldaan is aan een aantal voorwaarden (artikel 7:628a BW) – volgens de wet aanspraak maken op het loon dat gelijk staat aan drie uur arbeid. Een recent arrest van de Hoge Raad laat zien dat deze bepaling tot gevolg kan hebben dat de oproepwerknemer dubbel wordt beloond voor zijn werkzaamheden.

Korte en onregelmatige diensten

De werkneemster in dit geschil is werkzaam als taxichauffeur. Haar werkzaamheden bestaan uit het rijden van vaste schoolroutes en het rijden van losse ritten op oproep. Haar werktijden zijn niet vastgelegd maar overeengekomen is dat zij 12 uur per week werkt. De mogelijkheid bestaat dat zij op één dag herhaaldelijk wordt opgeroepen voor kortdurende werkzaamheden. In deze procedure vordert zij van haar werkgever achterstallig loon. Zij stelt dat voor iedere afzonderlijke periode waarin zij werkzaamheden heeft verricht, aanspraak bestaat op ten minste drie uur loon.

Oordeel Hoge Raad

Volgens ons hoogste rechtscollege brengt de tekst en de strekking van artikel 7:628a BW mee dat een werknemer – wiens arbeidsvoorwaarden voldoen aan artikel 7:628a BW – die herhaaldelijk per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, over elk afzonderlijke periode van arbeid recht heeft op loon voor een periode van minimaal drie uur. De werkneemster in dit geschil krijgt dus gelijk; de werkgever moet het achterstallig loon betalen.

Dubbele beloning werknemer

Het oordeel van de Hoge Raad kan tot gevolg hebben dat een werknemer die herhaaldelijk op een dag wordt opgeroepen, over bepaalde tijdvakken van die dag ‘dubbel’ wordt beloond. Voor iedere oproep is de werkgever immers drie uur loon verschuldigd. De Hoge Raad ziet hier geen kwaad in: artikel 7:628a BW is bedoeld om de werkgever te stimuleren het werk zodanig in te richten dat de werknemer niet verschillende keren per dag voor telkens een korte periode wordt opgeroepen. De daarmee gepaard gaande onzekerheid voor de werknemer wordt gecompenseerd door de aanspraak op het loon.

Dit voorbeeld illustreert dat werkgevers er goed aan doen de arbeid zodanig te organiseren dat diensten of perioden van minder dan drie uur waarin arbeid moet worden verricht zo min mogelijk voorkomen. Daarnaast is het van belang zoveel mogelijk te voorkomen dat een werknemer meerdere malen per dag wordt opgeroepen.

Wilt u dubbele beloning voorkomen? Wij geven u graag advies!

 

De volledige uitspraak kunt u hier nalezen

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten