Waarmee kunnen we u helpen?

-

Nieuwe aanbestedingswet per 1 april van kracht

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht; één wet die een uniform kader geeft voor aanbestedingen. Het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012) geven vervolgens gedetailleerder de verschillende aanbestedingsprocedures weer en zijn een richtsnoer voor de te stellen eisen in een aanbestedingsprocedure.

De Gids Proportionaliteit geeft weer wat proportionele eisen zijn. De Gids werkt volgens het principe “pas toe of leg uit”.

De nieuwe Aanbestedingswet brengt de nodige veranderingen met zich mee voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijver. Wij zetten de belangrijkste zaken kort en bondig voor u op een rij.

Nieuwe regelgeving

De nieuwe regelgeving bestaat uit de Aanbestedingswet (AW), het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, en het Aanbestedings Reglement Werken (ARW 2012).

De richtsnoeren leveringen en diensten worden per 1 mei 2013 verwacht.

Clusteren en percelen

Van toepassing op: Europese en nationale aanbestedingen (1.5 AW).

Hoofdregel:

  • Opdrachten niet onnodig samenvoegen. Bij samenvoegen motiveren in aanbestedingsdocumenten.
  • Opdrachten bij voorkeur verdelen in percelen. Als een opdracht niet wordt verdeeld in percelen dan motiveren in aanbestedingsstukken.

Gelijkheid, transparantie, proportionaliteit

Van toepassing op: Europese en nationale aanbestedingen (1.8, 1.9, 1.10, 1.12,1.13 AW). Beperkt van toepassing bij de meervoudig onderhandse aanbesteding (zie hieronder).

Hoofdregel:

  • Het gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en proportionaliteitsbeginsel gelden ten aanzien van gegadigden en inschrijvers.
  • Bij de meervoudig onderhandse procedure gelden het gelijkheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel ten aanzien van inschrijvers.

Toepassing Gids Proportionaliteit

Van toepassing op: Europese en nationale aanbestedingen (1.10, 1.13 AW). Beperkt van toepassing bij de meervoudig onderhandse procedure.

Hoofdregel:

  • De Gids proportionaliteit is van toepassing op Europese en nationale aanbestedingen.
  • Bij meervoudig onderhandse opdrachten geldt de proportionaliteit ten aanzien van inschrijvers (termijnen, kosten en contractvoorwaarden).

Verplicht toepassen ARW 2012

Verplicht van toepassing op nationale aanbesteding voor Werken (1.22 AW)

Verplicht gebruik Tenderned

Verplicht van toepassing op Europese aanbesteding met aankondiging (2.62 AW) en nationale aanbestedingen met aankondiging (1.17, 1.18 AW).

Geen omzeteis, tenzij…

Van toepassing op Europese aanbesteding (2.90 AW).

Hoofdregel: geen omzeteis, tenzij. Bij het stellen van omzeteis motiveren.

EMVI, tenzij…

Van toepassing op Europese aanbesteding (2.114 AW) en nationale aanbesteding voor zover opgenomen in het ARW 2012 en de richtsnoeren leveringen en diensten.

Hoofdregel:

  • Gunnen op EMVI. Bij gunnen op laagste prijs motiveren in aanbestedingsdocumenten.

Alcatel termijn

Van toepassing op Europese aanbesteding (2.127 AW) en nationale aanbesteding voor zover opgenomen in het ARW 2012 en de richtsnoeren leveringen en diensten.

Één referentie per kerncompetentie

Van toepassing op Europese en nationale aanbesteding (Gids Proportionaliteit).

Hoofdregel: de aanbestedende dienst vraagt maximaal 1 referentie per kerncompetentie.

Suggesties op contractvoorwaarden

Van toepassing op Europese en nationale aanbesteding (Gids Proportionaliteit).

Hoofdregel:

  • De aanbestedende dienst geeft potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen van de concept overeenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden.
  • De aanbestedende dienst moet afwijkingen van UAV en UAV gc motiveren.

Meer informatie

Heeft u een vraag over aanbestedingsrecht of wilt u uw aanbestedingsleidraad voor een vast bedrag laten toetsen? Neem gerust contact met ons op via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer 038-428 0081. Wij helpen u graag verder.

In company training

Zijn er meerdere werknemers binnen uw organisatie die een bepaalde training willen volgen? Dan is een in company training erg aantrekkelijk. Wij bieden in company trainingen op maat. Dit betekent afstemming van de inhoud op uw praktijksituatie en uw eigen ervaringen als input, een beperkte groepsomvang en praktisch omdat het in uw organisatie kan plaatsvinden.

 

H.N. (Heleen) s’Jacob (hnsjacob@benthemgratama.nl)

C.S. (Corneline) van Staveren

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten