Waarmee kunnen we u helpen?

Medisch Tuchtrecht

Diverse zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten, psychologen, artsen, verpleegkundigen en apothekers, hebben zich te houden aan bepaalde gedragsregels. Het medisch tuchtcollege ziet erop toe dat deze beroepsgroepen de gedragsregels van hun beroepen naleven.

Ontevreden over medisch handelen

Het medisch tuchtrecht beschermt hiermee degenen die gebruik maken van de diensten van deze beroepsgroepen. Personen die ontevreden zijn over de ontvangen zorg, kunnen een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege. Dit tuchtcollege bestaat uit meerdere leden waaronder medici en juridisch opgeleide personen. Een tuchtrechtprocedure brengt geen hoge kosten met zich mee.

Werkwijze tuchtcollege

Het medisch tuchtcollege toetst of de klacht van de klager gegrond is. Dat wil zeggen dat het college bekijkt of de beklaagde (de zorgverlener) de gedragsregels heeft nageleefd. Beide partijen kunnen toelichting geven en bewijsstukken indienen, het tuchtcollege kan aanvullend getuigen of deskundigen horen.

Het medisch tuchtcollege beslist uiteindelijk of de klacht wel of niet gerechtvaardigd is en spreekt zich hierover uit. Is de klacht terecht, dan kan het medisch tuchtcollege een waarschuwing, een boete en/of een tijdelijk of permanent verbod om het beroep uit te oefenen opleggen.

Het medisch tuchtcollege is niet bevoegd een schadevergoeding op te leggen maar een positieve uitspraak kan wel goede onderbouwing zijn om een schadevergoeding bij de rechter te vragen.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten