Waarmee kunnen we u helpen?

Faillissement SeaVsat B.V.

Faillissement-nummer

C16/20/393 F

Rechter-commissaris

mr. C.P. Lunter

Datum uitspraak

13-11-2020 Rechtbank Midden-Nederland

Faillissement details

De besloten vennootschap SeaVsat B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50350943, is statutair gevestigd te gemeente Urk en gevestigd te (8233 BR) Lelystad aan Het Ravelijn 50.

De rechter- commissaris heeft de slotuitdelingslijst goedgekeurd en bepaald dat deze vanaf 12 juli 2022 voor een periode van 10 dagen voor een ieder ter inzage ligt bij de griffie van de rechtbank Overijssel te Almelo. Deze uitdelingslijst had geen betrekking op de gewone (concurrente) vorderingen. Op deze vorderingen kon immers geen uitkering worden gedaan. Slechts op de (hoog)preferente vorderingen heeft een gedeeltelijke uitkering plaats gevonden.

Op 22 juli 2022 is de slotuitdelingslijst verbindend geworden, waarmee het faillissement officieel is beëindigd.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten